Dyslexie protocol van 2.0 naar 3.0

Strengere criteria voor vergoed traject, een logische stap maar………

Dit jaar komen alleen de laagst scorende kinderen op Woordlezen (laagste 10%) in aanmerking voor een dyslexieonderzoek.

In het vernieuwde protocol ((PDDB 3.0; NKD) wordt er nu niet meer gesproken van enkelvoudige ernstige dyslexie maar ‘alleen’ van ernstige dyslexie.

De co- morbiditeit is geen reden meer om niet voor behandeling in aanmerking te komen. Een kind komt voor vergoede diagnostiek en eventueel behandeling in aanmerking als de bijkomende stoornis ‘onder controle’ is.

Wat doet dit met het zelfbeeld van leerlingen die tussen wal en schip dreigen te vallen met deze nieuwe richtlijn?

Ondanks grote achterstanden op woordlezen én een zwakke spellingontwikkeling én dit niet verklaarbaar vanuit algehele leerproblemen, komen deze leerlingen niet meer in aanmerking voor vergoede behandeling buiten de schoolmuren.

De leesspecialist op school is al goud waard maar zal nu nog meer op zijn bord krijgen met de hardwerkende leerlingen die kilometers na kilometers lezen, hopen op het inhalen van de achterstand en het toenemende gevoel dat ze falen, want ze hebben geen ernstige dyslexie.

Wat dan wel?

We zullen het de komende tijd zien hoeveel schrijnende gevallen, zoals genoemd in het protocol 3.0 toch een kans krijgen op een proefbehandeling binnen de vergoede zorg. Kind&School doet niet aan proefbehandelingen maar biedt zowel ondersteuning aan de leerling, school en ouders op elk moment in het leren als dit niet vanzelf gaat, ongeacht de achterstanden, maar met de focus op het vergroten van een gezond zelfbeeld.   

 

Groetjes Mieke

Voor als leren niet vanzelf gaat….