Privacyverklaring

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt

Naam, Adres, E-mailadres, (Mobiel) telefoonnummer, Geboortedatum, Groep van de leerling, School, Gegevens van schoolvorderingen en medische gegevens. Bij aanmelding van een leerling wordt door de ouders/verzorgers een vragenformulier ‘ontwikkelingslijst’ ingevuld met NAW-gegevens, contactgegevens van de leerling en de school, gezinssituatie en loopbaan op de basisschool. Tevens is het gebruikelijk dat de school een vragenlijst betreft de leerling invult. Rapporten en/of onderzoeken uitgevoerd door Kind&School en andere zorgverleners worden digitaal en/of schriftelijk uitgewisseld tussen de praktijk, ouders en school (mits ouders hiervoor toestemming hebben gegeven). Na elke begeleidingssessie wordt een verslag bijgehouden

Derden

Gegevens worden niet verkocht aan anderen. Maar kunnen wel gedeeld worden uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening

Bewaartermijnen

De gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject. Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaard. De bewaartermijn conform de beroepscode remedial teachers. De gegevens van de school, de groep van de leerling en de medische gegevens en gegevens over schoolvorderingen, 5 jaar bewaren na het einde van het begeleidingstraject. Gegevens die na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht bewaart hoeven, worden direct verwijderd.

Beveiliging

Computer zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url .

Gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen?

Het is altijd mogelijk om je gegevens in te kijken, aan te passen of het verzoek tot verwijderen in te dienen. Neem van tevoren even contact op zodat we een en ander kunnen realiseren.

Voor als leren niet vanzelf gaat….