Ouders

Als remedial teaching-en psychologenpraktijk zijn wij binnen het onderwijs breed inzetbaar. Zowel ouders als scholen kunnen een beroep doen op Kind&School.

Wij richten ons op leerontwikkeling en leergedrag en bieden passende adviezen aan school, ouders en kind.

In de leerontwikkeling van het kind kunnen hiaten ontstaan. Door middel van een breed diagnostisch onderzoek bekijkt Kind&School op welke manier het kind in zijn kracht gezet kan worden.

Een kind kan zich onzeker of angstig voelen door het opdoen van negatieve ervaringen. Het werken aan de schoolse vaardigheden biedt dan weinig resultaat. Het leren stagneert door onderliggende oorzaken waardoor het kind niet vooruitgaat. Er kan sprake zijn van een trauma. Ook hierin kan Kind&School helpen.

Hieronder zie je een lijst van ons aanbod:

IQ onderzoek

Een intelligentieonderzoek geeft een helder beeld over de cognitieve capaciteiten van het kind zodat er op school beter aangesloten kan worden op de leerstijl en onderwijsbehoeften.

€ 575,-

IQ onderzoek

Een intelligentieonderzoek geeft een helder beeld over de cognitieve capaciteiten van het kind zodat er op school beter aangesloten kan worden op de leerstijl en onderwijsbehoeften.

€ 575,-

Dyslexie onderzoek (niet eed)

Bij een vermoeden van dyslexie stellen wij aan de hand van het intakegesprek, ouder- en schoolinfo, kindgesprek, intelligentie- en dyslexieonderzoek vast of er sprake is van dyslexie. Alle gegevens worden vastgelegd in een verslag. In een adviesgesprek wordt de conclusie besproken. Indien van toepassing wordt er een dyslexieverklaring opgesteld met daarin de benodigde adviezen voor school en kind.

€ 955,-

Dyscalculie onderzoek

Bij een vermoeden van dyscalculie stellen wij aan de hand van de verzamelde informatie vast of er sprake is van dyscalculie. Alle gegevens worden vastgelegd in een verslag. In een adviesgesprek wordt de conclusie besproken. Indien van toepassing wordt er een dyscalculieverklaring opgesteld met daarin de benodigde handelingsadviezen voor school en kind.

€ 500,-

SCHOOLVAARDIGHEIDSONDERZOEK

Een schoolvaardigheidsonderzoek wordt uitgevoerd wanneer het van belang is om een algemeen beeld te verkrijgen van het schoolniveau van het kind. Het onderzoek bestaat uit rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.

€ 700,-

SCHOOLKEUZE ADVIES / ONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS

Aan de hand van de NIO (Nederlandse Intelligentietest Onderwijsniveau) en Leermotivatietest. Op basis van deze uitkomsten wordt een zo goed mogelijk passend advies uitgebracht.

€ 500,-

REMEDIAL TEACHING
Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching). Remedial teaching is het aanleren van vaardigheden en hoe om te gaan met leerstoornissen/ leerproblemen.

€ 55,- PER 45 MIN.

DIAGNOSTISCHE SCREENING
Voordat er een handelingsplan wordt opgesteld, worden eerst de vaardigheden betreft het leerdomein (rekenen, spelling, technisch of begrijpend lezen) in kaart gebracht die het kind al dan niet beheerst. Rapporten worden doorgenomen en er wordt contact gelegd met de school waar het kind op zit. Dit om een uitgebreid beeld van het kind te verkrijgen en samenwerking mogelijk te maken. De informatie wordt verwerkt in een verslag en er wordt een plan opgesteld om remedial teaching mogelijk te maken.

€ 65,- PER UUR

EMDR

Voor een EMDR- behandeling zal een intakegesprek met klachteninventarisatie worden gehouden om een goed beeld te krijgen waar je dagelijks last van hebt. EMDR kan helpen om je klachten te verminderen. EMDR wordt gegeven door Mieke van Bodegom. Zij heeft als GZ-psycholoog de erkende opleiding gevolgd en is als zodanig geregistreerd bij de Vereniging EMDR Nederland.

€ 95,- PER UUR

TRAINING BEGRIJPEND LEZEN
Door de 6 stappen te volgen van Alle Teksten De Baas, krijgen de kinderen overzicht en inzicht in teksten. Het aanleren van juist tekst lezen en leren is van belang voor de schoolontwikkeling van het kind. De training is geschikt voor kinderen vanaf groep 6 t/m Voortgezet Onderwijs.

€475,- (9 X 45 MIN.)

WERKGEHEUGENTRAINING (BRAIN COGNITION BEHAVIOR)

Het werkgeheugen speelt een belangrijke rol bij het volgen van instructies, het uitvoeren van meervoudige opdrachten, strategiegebruik, vooruitdenken en plannen. Praktisch speelt het werkgeheugen een belangrijke rol bij onder andere; rekenen, begrijpend lezen, taalbegrip en redeneren. De BCB werkgeheugentraining traint het werkgeheugen in combinatie met verschillende aandachtsfuncties.

€475,- (9 X 45 MIN.)

HUISWERK TRAINING
De huiswerk training is bedoeld voor kinderen van 10 t/m 14 jaar. Motiveren, doelen stellen, plannen, organiseren en studievaardigheden zoals leerstijlen en geheugentechnieken komen aan bod.

€ 55,- PER UUR

Voor als leren niet vanzelf gaat….