Begrijpend lezen?

De Kinderboekenweek ligt alweer achter ons. Op vele scholen is er extra aandacht besteed aan lezen, zijn er leeswedstijden gehouden en lazen kinderen elkaar voor. Dit alles om het plezier in lezen bij de kinderen terug te winnen.

Of dat is gelukt, is maar de vraag.

Er worden met regelmaat kinderen aangemeld in onze praktijk met de vraag het begrijpend lezen te verbeteren.

Na een kort gesprek wordt vrijwel meteen duidelijk dat lezen verplicht is, niet leuk is en begrijpend lezen oersaai is. Tja, ga er als behandelaar maar aan staan. Hoe breng je de interesse in verhalen over? Hoe ga je overbrengen dat lezen leuk is?

De hulpvraag is zelden “het bevorderen van leesplezier”. Maar steevast” “het kind helpen bij begrijpend lezen door het gebruik te leren maken van leesstrategieën”. Oftewel het leren beantwoorden van vragen bij een tekst en hierdoor de Citoscores verbeteren.

Maar begrijpend lezen is zoveel meer….

Leesstrategieën zijn van belang als hulpmiddel om iets in een tekst beter te begrijpen. Een leesstrategie is geen leesdoel maar een middel.

De tekst dient centraal te staan, niet de strategie. Leesplezier bevordert begrijpend lezen. Dan duik je in de tekst, zie je als een soort filmpje in je hoofd het verhaal voorbijkomen, leg je verbanden en doe je voorspellingen.

Nu zie ik vooral kinderen de tekst scannen en er zijn er zelfs veel die alleen de vragen lezen en beantwoorden zonder maar 1 letter uit de tekst zelf te lezen.

Maak het lezen, het lezen waard. Een spannend boek, krantenartikel of een tekst uit een geschiedenisboek lenen zich prima voor een les begrijpend lezen. Eigenlijk hoef je er helemaal geen aparte methode voor te hebben, toch?

 

Groetjes Mieke en Charlotte

Voor als leren niet vanzelf gaat….